Blog

Obezite nedir? Neden tedavi edilmelidir?

Obezite

Obezite, bütün dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir halk sağlığı sorunudur. Obezite en basit tanımıyla vücutta aşırı yağ birikimidir.  Obezitenin ya da diğer adıyla şişmanlığın hastalık boyutuna birçok kurum ve kuruluş farklı tanımlar getirmiştir.

Obezite, alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması nedeniyle, vücudun enerji dengesinin bozulması ve vücut ağırlığında artış olmasıdır.

Obezite bir diğer deyişle; sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi ya da diğer bir tanımlamayla gösterge olarak yetişkin kadınlarda vücut ağırlığının ortalama %30 'dan fazlasının yağ olması, erkeklerde de yağ oranının % 25'ten fazla olmasıdır.

Adım Adım Obezitenin Sebepleri

Obezite genellikle sebeplerden veya obez olmamıza katkıda bulunan faktörlerden oluşur.

Genlerimiz, vücut yağının miktarını ve bu yağın dağıtıldığı yeri etkileyebilir. Genetik yatkınlıklar, vücudunuzun besini ne kadar enerjiye dönüştürdüğü ve vücudunuzun egzersiz sırasında kaloriyi nasıl yaktığı konusunda rol oynayabilir. Ebeveynlerinden birinin veya ikisinin birden obez olması durumunda, obez olma riski artar. Hareketsiz yaşam, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulamaları da kilo artışına katkıda bulunur.

Bazı kişilerde obezite tıbbi bir nedene dayanabilir. Artrit gibi tıbbi problemler de aktivitenin azalmasına ve kilo alımına neden olabilir. Hormonal ve metabolik etmenler, psikolojik problemler, sigara- alkol kullanma durumu, kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.) , doğum sayısı ve doğumlar arası süre bile obezitenin ortaya çıkmasına neden olan ya da katkı sağlayan faktörlerdir.

Obezite Bir Hastalık mı?

Dünya Sağlık Örgütü 1997 yılında yaptığı tanımlamada obeziteyi vücutta sağlığı kötü yönde etkileyecek düzeyde yağ birikimi olarak tanımlamıştır. ABD Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü ise; şişmanlık karmaşık, çok nedenli ve süreğen olan ve kalıtım ile çevre şartlarının etkileşiminden oluşan bir hastalıktır şeklinde tanımlamıştır. Avrupa Laparoskopik Cerrahi Derneği ise; kişinin sağlığını tehdit edecek ve yaşam süresini etkileyecek boyutta olması durumuna şişmanlık demiştir.

Sağlığın tehdit altında olması boyutu da şişmanlığın bir çok hastalık için risk faktörü oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

Hangi Riskleri Taşıyorsunuz?

Obezite, birçok hastalığın ve sağlıksız yaşamın zeminini hazırlayan bir süreçtir. Tip 2 diyabet, hipertansiyon (yüksek kan basıncı), dislipidemi (örneğin; yüksek kolesterol veya yüksek trigliserid seviyeleri), koroner kalp hastalığı, kanserler, inme, karaciğer ve safra kesesi hastalığı, uyku apnesi ve solunum problemleri, osteoartrit (bir eklem içinde kıkırdak ve altta yatan kemiğin dejenerasyonu) ve jinekolojik sorunlar (anormal adet dönemleri,kısırlık) gibi koşulların ortaya çıkması obez kişilerde erken ölüme ve önemli sakatlığa neden olabilmektedir.

Obezite Ölçülebilir mi?

Bilimsel ölçülere göre şişmanlığın sınırları vardır. Şimanlık için en yaygın kullanılan iki ölçüm; Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve Bel Çevresi (BÇ) ölçümüdür. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ya da Beden Kitle İndeksi (BKİ) olarak adlandırılan bu ölçüm, yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir göstergedir. VKİ bize vücuttaki yağ miktarı hakkında genel bir bilgi verir. Ancak vücuttaki yağ miktarı kadar yağın nerede biriktiği de önemlidir. Bel ölçümü, özellikle abdominal (karın) bölgede ki yağlanma derecesinin belirlenmesinde ayırıcı olup, obezite için oldukça önemlidir. Kadınların 88 cm, erkeklerin ise 102 cm üstünde olması obezite için risk etkeni olarak sayılmaktadır.

Geleceğin Tehlikeli Trendi

Aşırı kilo ve obezitenin görülme sıklığı dünyanın çeşitli bölgelerinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddiyetle dikkate alınması gereken oranlara ulaşmıştır Obezitenin görülme sıklığı hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna obezitenin çeşitli hastalıklar üzerindeki şiddetlendirici etkisi de eklendiğinde obezitenin dünya insanlarının genelini ilgilendiren önemli bir hastalık olduğu söylenebilir.

Doktorunuza Sorun

ADRES

Atatürk Bulvarı No: 185 Kat:4 (Grand Ankara Yanı)
Kavaklıdere/ANKARA - TÜRKİYE

E-POSTA

info@obezitecerrahiankara.com
www.obezitecerrahiankara.com

Whatsapp
Hemen Ara