Reflü Tanısı

Semptomlar ve tedaviye cevap (tedavi denemesi)

Bir hastada karakteristik semptom olarak göğüste yanma görülmesi reflüden şüphelenmek için yeterlidir. Bu yanma göğüsün orta kısmında görülür, yemeklerden sonra ve yatıldığında artar. Hastada reflü olduğunu kanıtlamak için midenin asid üretimini azaltacak ilaçlar verilir. Eğer hastanın göğüs yanması büyük ölçüde azalırsa reflü tanısı kanıtlanmış olur.

Bu yaklaşımda herhangi bir tanı yöntemi kullanılmadığından problemler olabilir. Çünkü bazı hastalıklar bu ilaç tedavisiyle iyileşebilmektedir. Buna örnek olarak mide ve oniki parmak barsağı ülserleri verilebilir. Herhangi bir tedavi bile verilse hastalar üzerinde %20 plasebo etkisi vardır. Yani hastalara etkisiz ilaç bile verilse %20’sinde hastalar kendini daha iyi hissetmektedir. Hastalar reflü bile olmasa şikayetlerinde düzelme olabilmektedir.

Endoskopi

Üst endoskopi reflü tanısında sık kullanılan bir tanı yöntemidir. Bu yöntemde hastaya ince bir boru yutturularak optik bir sistemle yemek borusu, mide ve onki parmak barsağı incelenmektedir.

e1 e2 e3

Endoskopik görünümde özofajit halinin ilerleyerek darlığa ve ülserlere neden olduğu görülmektedir. 

Reflü semptomları olan hastaların çoğunda yemek borusu normal gorüldüğünden endoskopi reflü tanısından çoğu hastada yardımcı olmaz. Fakat bazı hastalarda yemek borusundan inflamasyon (özofajit, erozyon veya ülser görülebilir. Bu hastalarda reflü tanısı konulabilir. Endoskopi ile reflü bağlı gelişen komplikasyonlar da görülebilir (ülser, darlık, Barrett özofagus). Ayrıca endoskopi ile şüpheli görülen yerlerden inceleme için parça alınabilir.

Biyopsiler

Yemek borusundan endoskopi ile alınan biyopsiler reflü tanısında çok yardımcı olmazlar, fakat yemek borusunun diğer hastalıkları ve reflü sonucu özofagustaki inflamasyonun şiddetini belirlemede yardımcı olabilir.

Kontrastlı film

Endoskopiden önce reflü tanısında tek kullanılan yöntemdi. Bu yöntemde hasta ağızdan baryum denilen radyokontrast bir madde yutmakta ve bu madde yemek borusundan geçerken filmler çekilmektedir. Duyarlı bir test değildir, reflüde hastada ülser ve darlık gibi ciddi bir komplikasyon varsa ancak bunlar tespit edilebilir. Artık reflü tespitinde kullanılan bir yöntem değildir.

KBB muayenesi

Reflü boğazı ve soluk borusunu etkilediğinde hastada öksürük, ses kısıklığı ve boğaz ağrısı görülebilir. Hastalar genelde bu durumda kulak burun boğaz (KBB) uzmanına başvururlar. Henelde hastalarda boğaz ve soluk borusunda inflamasyon tespit edilir. KBB uzmanı genelde bu durumda reflüyü ekarte etmek için asid salgısını azaltıcı ilaçlar verir. Fakat genelde bu durum yukarıda bahsedilen sorunlara yol açar.
Yemek borusu asid testi (24 saat pH monitörizasyonu)
Reflü tanısında ‘altın standart’ olarak görülmektedir. Daha önce bahsedildiği gibi bütün insanlarda asid reflüsü olmaktadır. Fakat asidin yemek borusunda kaldığı süre çok önemlidir. Bu süre ise 24 saat pH monitörizasyonu ile tespit edilmektedir. (pH asid seviyesini belirtmek için kullanılan matematiksel bir terimdir) Bu test için burundan yemek borusuna bir tüp yerleştirilir. B tüpün ucunda asidi tespit eden bir alıcı vardır. Bu tüpün diğer ucu burundan çıkar ve kulak arkasından geçerek bele bağlı bir kaydediciye bağlanır. Bu test yine de mükemmel bir test değildir. Bu testin yanında hastada tipik reflü belirtilerinin veya komplikasyonların olması beklenir.

Ayrıca hastada olan belirtilerin reflüye bağlı olup olmadığı da saptanabilir. Hastanın göğüste yanma olduğunda kaydeder ve bu anda reflü olup olmadığına bakılır. Belirti olduğunda reflü yoksa bu sıkıntının sebebi refü olmadığı anlaşılır.

Bu test hastalarda endoskopik veya cerrahi tedavi öncesi kesin tanı koymak için de kullanılabilir. Bazı hastalarda rflü olmasa bile ilaç tedavisine cevap vermekte ve hastaların şikayetleri geçebilmektedir (plasebo etkisi).

Yemek borusu motilite testi

Motilite testi yemek borusunun kas hareketlerinin nasıl olduğunu tespit eder. Burundan yemek borusuna bir tüp ilerletilir. Bu borunun ucunda basıncı tespit eden alıcılar vardır. Yemek borusu kaslarında kasılma olduğunda basınç artar ve bu alıcı bunu tespit ederek kaydeder. Hastaya su içirilerek yutma esnasında yemek borusunun kasılmaları kaydedilir.

Bu test için ideal hastalar reflü tedavisinden cevap alınamayan hastalar ve cerrahi tedavi öncesi değerlendirilecek hastalardır. Yemek borusu kaslarının bazı hareket bozuklukları reflüye benzer şikayetlere yol açabilmektedir. Bazı hastalarda reflü ile beraber yemek borusu kaslarında hareket bozukluğu da olabilmektedir. Bu durumda cerrahi yapacağı cerrahi tedaviyi bu duruma uygun olarak değiştirebilmektedir.

Mide boşalma testleri

Bu testler yemeklerin mideden nasıl boşaldığını gösteren testlerdir. Daha önce anlatıldığı gibi reflü olan bazı hastalarda mide boşalımı yavaş olmaktadır. Bu testte hasta radyoaktif madde ile işaretlenmiş bir yemek yemekte ve bu yemeğin ne kadar sürede mideden çıktığı tespit edilir. Bu test sonuçlarıyla reflü tedavisi görüp mide boşalımı yavaş olduğundan tedaviye cevap alınamayan hastalarda mide boşalımını hızlandırıcı ilaçlar verilebilir veya ameliyatta mide boşalımını hızlandıracak ameliyatlar eklenebilir.

Asid perfüzyon (Bernstein) testi

Bu test göğüs ağrısının reflü sebebiyle olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bu amaçla burundan yemek borusuna ince bir tüp ilerletilir. Tüpten sulandrılmış asid verilerek ağrının oluşup oluşmadığına bakılır. Nadir kullanılan bir testtir. Bu amaçla 24 saat pH monitörizasyonu kullanmak daha uygundur.

 

 

 

 

Viki Hesaplama

Vücut Kitle İndeksi (BMI) Yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir göstergedir.

Boy : cm
Kilo : kg
VKİ : kg/m2
Durum:
 


ADRES

Atatürk Bulvarı No: 185 Kat:4 (Grand Ankara Yanı)
Kavaklıdere/ANKARA - TÜRKİYE

E-POSTA

info@obezitecerrahiankara.com
www.obezitecerrahiankara.com

Whatsapp
Hemen Ara